Pražská galeriePražská galerie

Slavné vily.cz - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Skočit na obsah

Novinky:

XI. Glass Excellence – Niina-Anneli Kaarnamo

- Novinky (11.6.2015 21:57)
XI. Glass Excellence – Niina-Anneli Kaarnamo
V úterý 16. června 2015 v 18h proběhne vernisáž výstavy „Vytvořené štěstí: struktura a nicota“ sklářské výtvarnice Niiny-Anneli Kaarnamo. V roce 2005 absolvovala Niina-Anneli Kaarnamo bakalářské studium na Seinäjoki univerzitě aplikovaných věd ve Finsku. Poté studovala foukání uměleckého skla. V letech 2007-2009 působila jako vedoucí ateliéru skla na Aalto univerzitě umění a designu v Helsinkách. V roce 2014 se zúčastnila mezinárodní soutěžní výstavy Stanislav Libenský Award se svojí absolventskou prací z Estonské akademie umění, kde získala magisterský titul. Současně studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, obor socha, objekt a instalace, kde o rok později v rámci stáže pracovala jako asistentka. Aktuálně žije a pracuje jako nezávislá umělkyně v Tallinu v Estonsku. Má za sebou řadu skupinových i samostatných výstav v několika zemích. Tvorba Niiny-Anneli Kaarnamo je experimentální a silně ovlivněná vlastní prostorovou zkušeností. Velmi se zajímá o struktury a rozhraní okolního prostředí. Její tvorba vychází z použitých materiálů a momentálně nachází inspiraci v geometrii, kterou můžeme vidět kolem sebe v běžném životě. Autorka se se zajímá o nahodilost, logiku a strukturu mysli. Výstava s názvem „Vytvořené štěstí – struktura a nicota“ zahrnuje site-specific instalaci a sérii skleněných objektů. Objekty vychází ze silného konceptu i materiálu – skla a byly vytvořeny speciálně pro tuto pražskou výstavu. Výstava představuje jakési uchopení a utvrzení struktury, strachu a štěstí v rámci jediné reality.

Hledáme dobrovolníky - nabízíme 3 měsíční stáž

- Novinky (6.5.2015 17:20)
Hledáme dobrovolníky - nabízíme 3 měsíční stáž

Potřebujete si udělat stáž v kulturním sektoru?

Hledáme dobrovolníky - nabízíme 3 měsíční stáž v rámci přípravy mezinárodní sklářské výstavy Stanislav Libensky Award 2015

Kurz leptání skla

- Novinky (1.5.2015 22:29)
Kurz leptání skla
Kurz povede Miroslava Kupčíková, autorka výstavy Na hraně, která je aktuálně k vidění v Pražské galerii českého skla. Tento kurz má za úkol naučit techniku leptání/matování skla v ´domácích´ podmínkách. K dispozici budete mít 1 skleničku. Můžete si přinést i Vaši vlastní skleničku, misku a podobně, jen nesmí být z varného (borosilikátového) skla. Vhodné pouze pro dospělé nebo děti s doprovodem dospělých. Minimální počet, aby mohl kurz proběhnout, je 5 častníků. Nutná registrace: info@praguegallery.com Kurz je ZDARMA a uskuteční se 23. 5. ve 14:00 v prostotách Pražské galerie českého skla, Bartoškova 26, Praha 4-Nusle. Akci můžete sledovat na Facebooku https://www.facebook.com/events/639423909491181/

Z redakce:

VII. Glass Excellence - Adéla Krejčová

- Z redakce (23.8.2013 10:17)
VII. Glass Excellence - Adéla Krejčová

Pražská galerie českého skla již druhým rokem pořádá pravidelná setkání Glass Exellence ve sklářském umění – celoroční program výstav spojených s vernisáží a debatou se sklářskými tvůrci. V prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft, se může veřejnost každé poslední úterý v měsíci seznamovat s díly mladých či zkušených sklářských umělců.

Dne 27. srpna 2013 od 18h proběhne vernisáž děl sklářky a designérky Adély Krejčové, která se účastnila vůbec prvního ročníku výstavy mezinárodní sklářské soutěže Stanislav Libenský Award v roce 2009. V PGČS představí na samostatné výstavě výběr prací z let 2005 - 2013, stejně jako svou současnou designerskou tvorbu, kterou již čtvrtým rokem navrhuje pro PRECIOSA - LUSTRY. „Ve svých návrzích kladu důraz na jednoduchost, čisté tvary, možná jistou formu minimalismu,“ shrnuje autorka a dodává: „Snažím se nezabíhat do zbytečné složitosti. Zaujmout má vždy detail nebo tvar samotného komponentu.“

Adéla Krejčová se již od raných studií na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské zaměřuje na výtvarné zpracování skla. Výstavy Stanislav Libenský Award 2009 se zúčastnila se svou bakalářskou prací Vyvzorování hutního skla pro Jablonex Group. Právě hutní tvarování, při kterém se nepoužívají formy a sklo získává typicky hutní charakter, je to co autorku oslovuje. Vytvořené objekty dále zušlechťuje technikou broušení, která kontrastuje svými exaktními plochami a nechává vyniknout krásu vrstveného skla.

Nepřehlédnutelná je i její klauzurní práce Šperk s využitím elektronických komponentů. Jedná se o přenesení kultury sociálních sítí do bižuterie, kterými reaguje na dnešní dobu internetu a elektronické komunikace obecně. Do šperků vložila displej - led panel, na kterém běží krátké vzkazy pro okolí a tak „pomáhají“ svým uživatelům snáze vyjádřit emoce.

Její budoucí role designérky svítidel se promítla již v diplomové práci, kterou vytvořila ve spolupráci s PRECIOSA – LUSTRY a ve které ztvárnila designový návrh svítidla. Těm se ostatně věnuje doposud. V r. 2010 navrhla pro světový veletrh designu ve Frankfurtu nad Mohanem design svítidel Blaze a Twister. V následujícím roce vytvořila design svítidel Salineli a Jimble pro mezinárodní výstavu světel v Miláně a v roce 2012 se zúčastnila IGS – Mezinárodního sklářské sympozium v Novém Boru s díly Prolnutí.

Významný sklářský výtvarník, medailér a pedagog Jiří Harcuba zemřel

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. - Z redakce (29.7.2013 17:53)
Významný sklářský výtvarník, medailér a pedagog Jiří Harcuba zemřel

V pátek 26. července 2013 po krátké nemoci zemřel v Praze v nedožitých osmdesáti pěti letech významný sklářský výtvarník, medailér a pedagog prof. ak. soch. Jiří Harcuba. Prosadil se zejména v “královském” oboru sklářského umění, v rytém skle, kterým se světově proslavil nejen ve sklářské komunitě. Ohlas získaly zejména jeho stylizované portréty kulturních osobností. Velmi obsáhlá a navýsost originální je jeho obsáhlá medailérská tvorba. Vytvořil mimo jiné množství pamětních medailí a návrhy oběžné československé (vydávána 1966-1992) a také dodnes platné české pětikoruny (od 1993). Dlouhodobě pedagogicky působil, zejména na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl v první polovině 90. let rektorem. V posledních třiceti letech neúnavně vyučoval a přednášel zejména v USA. Jeho díla vlastní významné muzejní instituce například Victoria and Albert Museum, Londýn, Corning Museum of Glass, USA, v České republice Národní galerie, Národní muzeum a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Moravská galerie a Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n/N, Severočeské muzeum v Liberci, Východočeské muzeum v Pardubicích atd.

Jiří Harcuba se narodil 6. 12. 1928 v Harrachově do sklářské rodiny, v tamní sklárně se také vyučil rytcem skla (1942–1945). Absolvoval Státní odbornou školu sklářskou v Novém Boru (1945–1948, oddělení rytí skla) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou - VŠUP (1949–1954, užitá plastika, sklo a glyptika, prof. Karel Štipl, v l. 1954–1955 čestný rok a 1958–1961 aspirantura tamtéž). Před studiem na VŠUP byl rytcem v n. p. Umělecké sklo, Nový Bor (1948–1949). V letech 1961–1971 pedagogicky působil na VŠUP ve sklářském ateliéru nejprve jako lektor v rytecké dílně a poté asistent. Po roce 1971 se stal samostatným výtvarníkem. V období 1990–1994 vedl na VŠUP jako profesor ateliér kovu, šperku a glyptiky, 1991–1994 zastával pozici rektora školy. Prosadil se na poli rytého skla, kde se z počátku zabýval zoomorfní a geometrickou rytinou inspirovanou m. j. lidovým uměním. Ze 60. let pocházejí jeho informelní objekty s hlubokými rytými strukturami (Město, 1962, sbírka UPM). Expresivní polohu jeho díla reprezentuje také triptych Štvanice (1971, UPM), který reagoval na autorovu politickou perzekuci včetně věznění po vyjádření nesouhlasu s okupací vojsky Varšavské smlouvy. Od začátku 70. let se výrazně uplatňoval jako rytec početných portrétních skleněných plaket zdůrazňujících psychickou stránku osobností z oblasti kultury (např. S. Beckett, A. Schweitzer, J. A. Komenský, D. Biemann, A. Einstein, F. Kafka, B. Smetana, A. Dvořák, J. Horejc, S. Libenský atd.). Jedno z děl z této série bylo před více než deseti lety vydraženo na aukci v Heilbronnu za 150 tisíc marek (tehdejších cca 3 milióny korun), za částku u jiných současných českých umělců nevídanou. Jiří Harcuba využíval také grafickou techniku vitrografie – tisku z ryté skleněné desky. Navrhl stovky litých a ražených medailí a oběžných mincí. Zabýval se také realizacemi do architektury. V roce 1997 založil na podporu tvorby rytého skla Společnost a roku 2001 Mezinárodní školu Dominika Biemanna.

Poslední rozloučení s profesorem Jiřím Harcubou se koná v pátek 2. srpna 2013 od 11:00 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
Vedoucí sbírek skla a keramiky

Uměleckoprůmyslové museum v Praze


Glass Excellence - Zuzana Kubelková

- Z redakce (26.6.2013 15:40)
Glass Excellence - Zuzana Kubelková

Zuzana Kubelková - Destrukce / Rekonstrukce

25.6. - 29.7. 2013

Pražská galerie českého skla již druhým rokem pořádá pravidelná setkání Glass Exellence ve sklářském umění – celoroční program výstav spojených s vernisáží a debatou se sklářskými tvůrci. V prostorách bývalého mlýna na sóju, který byl zrekonstruován na moderní loft, se může veřejnost každé poslední úterý v měsíci seznamovat s díly mladých či zkušených sklářských umělců.

Dne 25. června 2013 od 18h proběhne vernisáž děl výtvarnice a sklářky Zuzany Kubelkové. V PGČS představí na samostatné výstavě Destrukce / Rekonstrukce výběr prací z let 2006 - 2012, stejně jako svou současnou tvorbu.

Výstavy:

Vernisáž výtvarníka Vladimíra Jelínka "SKLO JE DEFINITIVNÍ"

- Výstavy (13.1.2014 11:36)
Vernisáž výtvarníka Vladimíra Jelínka
Vernisáž výtvarníka Vladimíra Jelínka "SKLO JE DEFINITIVNÍ", která se uskuteční 16.ledna 2014 v prostorách prodejní galerie MOSER na Staroměstském náměstí 603/15 OD 18.00.

Song Mi Kim - Legenda o líném mnichovi

- Výstavy (8.11.2013 08:56)
Song Mi Kim - Legenda o líném mnichovi
Galerie Via Art si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy - Legenda o léném mnichovi 11.11.2013. od 18h korejské umělkyně Song Mi Kim.

Chrám múz

Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově - Výstavy (30.7.2013 15:17)
Chrám múz

Ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově byla v měsíci červnu zahájena výstava „Chrám múz“ k 90. výročí založení muzea. Výstava tvoří několik částí. První z nich se věnuje sklářské tématice a danému období - dvacátým a částečně i třicátým létům 20. století. Pozornost je zaměřena na sklo pocházející většinou z Kamenického Šenova a této oblasti. Těžiště tvoří sklářská odborná škola s pracemi pedagogů a žáků, doplněná výrobky místních řemeslníků. Ukázky tenkostěnné kalíškoviny v  souborech architektů Josefa Hoffmanna a Adolfe Loose a jeden z nejlepších návrhů první třetiny 20. století - rytina Bohatství přírody sochaře Jaroslava Horejce připomínají významné působení vídeňské firmy J. & L. Lobmeyr, jejíž pobočka sídlila po roce 1918 v Kamenickém Šenově v budově dnešního muzea. Většina exponátů pochází ze sbírky muzea, některé jsou součástí dlouhodobých deponátů pražskéhoUměleckoprůmyslového muzea – sbírek Jílek a Lobmeyr, další byly zapůjčeny z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě nebo od soukromých vlastníků.

Druhá část je oslavou práce muzejníkovy a symbolizuje ji tajuplná komnata, naplněná předměty, jimiž byl obklopen. Pohledy do interiérů původní –dnes již zbořené- budovy muzea na starých fotografiích připomínají bohulibou sběratelskou činnost našich předchůdců, již tehdy výrazně zaměřenou na sklářství. Poslední část výstavy tvoří historické pohledy na dobová zákoutí městečka Kamenického Šenova.

Výstava byla společně s červnovými oslavami výročí muzea spolufinancována z prostředků Libereckého kraje. Výstavu již zhlédl značný počet návštěvníků. K nejvýznamnějším z nich patřil ing. Miloslav Stašek, velvyslanec v Indii, který do muzea zavítal tento týden s rodinou a přáteli, dále např. Heinz F. Palme ze Švýcarska, potomek slavné kamenickošenovské rodiny výrobců svítidel, či 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.

E-mailový zpravodaj

Každý měsíc souhrn všech článků a novinek v jednom e-mailu. Chcete posílat e-mailový zpravodaj?

Video z Galavečera CSL 2012


Ke shlédnutí: Pod článkem.

Video z Galavečera CSL 2011


Ke shlédnutí: V článku.

Video z Galavečera CSL 2010


Ke shlédnutí: V článku, na YouTube.
Ke stažení: Vysoká kvalita, nízká kvalita.


TOPlist SEO Rozcestník